TEFAL


Home & Cook projesi çerçevesinde Tefal perakendeciliğinin yapılabileceği Türkiye bölgeleri ve mağazalarının araştırılması, Home & Cook mağaza konsepti oluşturulması ve ilk mağazanın proje ve yapımına destek, mevcut Tefal mağazalarında perakende ve pazara uygun metrekare verimi artışlı yeni bir modele getirilmesi çalışmaları devam etmektedir.