YENİ HİZMETLER

 

 1. Şirketin borca batıklığının tespiti:
  Şirket sermayesinin 2/3' sinin yok olduğunun tespit edilmesi durumunda, buna uygun gelir tablosu, bilanço ve detay mizanlarının hazırlanması.

   
 2. Mahkemeye başvurarak iflas erteleme kararının alınması :
  Borca batıklıktan nasıl kurtulacağının tespiti, buna bağlı olarak iyileştirme projesinin hazırlanması, iyileştirme projesi ile mahkemeye müracat edilerek  öncelikle tedbir kararı alınmasının sağlanması, daha sonra bilirkişi raporu ile şirketin borca batık olduğu tespit ettirilerek iflas erteleme kararının alınması.

   
 3. Borçlular ile görüşme, ödeme tabloları hazırlayarak anlaşma
  1. Bankalar: Görüşme yapılarak borca iskonto yaptırılması, ödeme anlaşmaları yapılarak anlaşmaya bağlanması.
  2. Kamu borçları : Yapılandırılmasının çalışılması.
  3. Diğer borçlular: Şirketin yukarıdaki kişi ve kurumların dışında kalan borçlarına iskonto alınması, anlaşmaya bağlanarak ödeme tablolarının çıkarılması.
    
 4. Borcun tasfiyesi:
  1. Borcun çalışılarak ödenmesi: İflas erteleme kararı bir yıl verilmekte ve en fazla dört defa iyileştirme görüldüğü taktirde uzatılmaktadır. Bu zaman süresince yapılan anlaşmalara bağlı kalarak ödemelerin yapılması ve iyileştirme olduğunun tespit ettirilmesi.
  2. Varlık eksilterek borç tasfiyesi : Şirkete ait gayri menkullerin veya menkullerin satılarak borç tasfiyesi.
    
 5. Ödemelerin yapılarak iflas ertelemeden çıkılması :
  İyileştirme projesine bağlı olarak ödemelerin yapılmasından sonra, şirket bilançolarının borca batıklıktan çıkıldığının tespiti ve iflas ertelemeden çıkılması.

   
 6. Şirket varlıklarının temizlenmesi:
  Şirkete ait gayri menkul ve menkuller üzerindeki haciz, ipotek gibi rehinlerin temizlenmesi.