İNCİ


Perakendecilik anlamında yeniden yapılanma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. İcra kurulu toplantılarında aktif görevlerde bulunularak, firmanın gelecek yıllardaki vizyonu ve misyonu yeniden belirlenmiştir.