İMZA


Mağazacılık ekibi gözden geçirildi, 2009 bütçesi yapıldı, Nebim bilgi işlem programının uygulanması için fikir verildi, yönetimin iletişiminin kuvvetlenmesi için yönetim kurulu başkanının İstanbul'a gelmesi öğütlenmiş ve sağlanmıştır.

Markanın  'Yeniden Yapılanması - Hedef ve Stratejilerinin Yenilenmesi' projesi kapsamında 2016 yılında yeniden danışmanlık hizmeti verilmeye başlanmıştır.

İmza Mağazalarında görev yapan Mağaza Yöneticileri için 'STRATEJİK BAKIŞ AÇISI İLE MAĞAZA YÖNETİMİ' eğitimleri gerçekleştirildi. (Temmuz - Ekim 2017)