DAGİ


Yönetimin sorduğu her soruya yetkinlik çerçevesinde danışmanlık yapılmıştır. Ürün adet yapısı ve buna bağlı stok/satış ilişkisi kurgulanmış, icra kurulu toplantılarında yer alınmış, yeni lokasyon önerileri yapılarak AVM kiralama firmaları ile yönetim arasında iletişim sağlanmıştır.