ÇİFT KAPLAN


Firmanın kendi markası ve ürün gamı dışında eksik görülen ve lüzum duyulan marka ve ürünlerin dışarıdan temini ile çok markalı bir perakendecilik hedef olarak belirlenmiştir. Fizibilite çalışmaları, lokasyon seçimi, kadroların oluşturulması ve eğitilmesi, bütçe ve fon akışının yapılması, şirketin mağazacılık yapısının oturtulması ve projelerinin birlikte yapılmasında  hizmet verilmiştir.