NEO FLY


Çok markalı mağazacılık esaslarının belirlenmesi ve buna bağlı marka bazlı mali sonuçların irdelenmesi, şirket yönetimi ile beraber ortak hedefler konulması, lokasyon seçimi ve fizibilite çalışmaları yapılmıştır.