MÜŞTERİLER DENETLİYOR®

Müşteri gibi düşün,

Müşteri gibi hisset ,

Müşteri gibi gör…

Hedef , müşterilerinize kaliteli hizmet sunmak .. Bu amaçla mağaza içerisindeki  hizmetten satışa, kampanyalardan uygulamaya  kadar yapılan tüm çalışmaları  müşteri gözüyle sizin adınıza   kontrol ettiriyor ve ölçümlüyoruz . Değerlendirmeleri ise  birlikte yapıyoruz.

Her ziyaret bir vaka…dilerseniz bu vakaları da mağazalarda , mağaza ekipleriniz ile tartışıyoruz.

Hizmet ve satış kalitesinin artırılması ,

Çalışanların eğitimi ve gelişiminin sağlanması ,

Mağaza atmosferinizin iyileştirilmesi ve  gelişiminin sağlanması ,

Kararlaştırılan tüm uygulamaların etkinliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi.

Konularını birlikte geliştiriyoruz.

Müşteriler Denetliyor®  Araştırmalarının Faydaları :

 • Müşteri memnuniyetinde artış,
 • Çalışan performansında artış,
 • Çalışanların müşteriye daha fazla önem vermesi konusunda iyileştirme,
 • Rakipleri izleyebilme, benchmarking (kıyaslama),
 • Mağaza içi uygulamalarının ve standartlarının kontrolü,
 • Eğitim ihtiyaçlarının doğru bir şekilde tespiti,
 • Hizmet kalitesi  ve ciro artışı,
 • Detayların yakalanması,
 • Organizasyon hedeflerine ulaşmada kazanılan hız,
 • Ortaya konulan mağaza  performansının ''müşteri gözüyle'' ölçülmesi,
 • Organizasyonun gelişim sürecini izleyebilme…