MODA BONCUK


Aksesuar ağırlıklı ithalat ve üretim yaparak," turistik hediyelik eşya" konusunda sektörün nabzını tutan MODA BONCUK' ta yaşanan "yeniden yapılanma" projesinde hiyerarşik yapının belirlenmesi, yıllık bütçenin hazırlanması ve bunun ışığında aylık bazdaki raporlamalar doğrultusunda denetim ve revizesinin yapılması, yeni satış noktalarının ve kadrosunun oluşturularak ciro ve adetsel büyümenin sağlanması, tüm bunların kişisellikten kurtularak bir sistem içinde gerçekleştirilmesi konularında, şirketler grubu bünyesindeki diğer firmalara da gelen talep doğrultusunda yönetimsel ve vizyonel açıdan destek verilmiştir.